Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.slubzdusza.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Ponipsyche Sp. z o. o. z siedzibą w Józefosławiu (05-509), Dzikiej Róży 19/6, reprezentowaną przez Bartosza Ponichtera (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: slubzdusza@gmail.com.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem;
  – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe, w celu:
  a) realizacji zamówień
  b) umożliwienia kontaktu z osobami składającymi zamówienie, wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących zamówień;
  c) umożliwienia kontaktu ze składającymi zamówienia za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne);
  d) odpowiadaniu na pytania za pomocą poczty elektronicznej
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez zamawiających usługi dane osobowe w następującym zakresie:
  – imię i nazwisko
  – stan życia
  – miejscowość zamieszkania
  – numer telefonu
  – adres e-mail
  – informacja o przynależności religijnej
  – daty planowanego zawarcia małżeństwa
  – daty planowanego odbycia Skupienia
 7. Dane osobowe użytkowników strony slubzdusza.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 8. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail użytkownika są przechowywane przez okres 7 lat.
 9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi strony. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych
 10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 użytkownik strony powinien skontaktować się z administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do strony, kontaktując się na adres slubzdusza@gmail.com
 11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone do formularza informacje,
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”
 12. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej www.slubzdusza.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na tej stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 14. W ramach strony www.slubzdusza.pl stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  – sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  – stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 15. Na stronie www.slubzdusza.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy uważnie się zapoznać. Ponipsyche nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Ponipsyche. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.